Nazwa wydarzenia: Piknik Enduro 2023

organizator: MK_Enduro_Gościszewo

kategoria: MOTO

rejestracja otwarta: false

data startu: Sun May 14 2023 21:19:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

lokalizacja: Sztum | Malbork, Węgry, Plac Treningowy Enduro Gościszewo , Plac treningowy MK Enduro Gościszewo

opis: Serwus!😃 Zapraszamy na kolejną edycję Pikniku Enduro 2023, który odbędzie się 14 Maja. Wkrótce więcej informacji. REGULAMIN 1. Definicja Imprezy Piknik Enduro 2023 jest imprezą treningową z pomiarem czasu dla zawodników/posiadaczy motocykli terenowych. Celem imprezy jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, bezpiecznego uprawiania sportów motocyklowych w sposób zorganizowany, w miejscach przystosowanych i dedykowanych do tego typu sportów. Impreza ma również na celu trening, poprawę kondycji fizycznej i samodyscypliny. 2. Organizatorzy Stowarzyszenie MK Enduro Gościszewo GUMI S.C ZAREM Zakład Instalacji Elektrycznych Zygmunt Płotka Raceduck 3. Uczestnicy i podział na klasy Prawo do startu mają zawodnicy od 8 roku życia. Do startu będą dopuszczone motocykle sprawne technicznie. Motocykle biorące udział w imprezie nie muszą posiadać dowodu rejestracyjnego oraz osprzętu (oświetlenie, sygnalizacja) wymaganego przepisami o ruchu drogowym. W zależności od posiadanego pojazdu oraz wieku uczestnicy zostaną podzieleni na następujące klasy: Junior S1 ( od 8 - 11 lat) Junior S2 ( od 12 - 16lat) Klasa Hobby (od 17 - 44lat) Klasa Masters (od 45lat) Klasa Pro ( Osoby startujące już w zawodach ,z większym doświadczeniem, Pojemności od 250cc - 450cc) ‼️UWAGA uczestnicy nieletni muszą dostarczyć zgodę rodziców na udział w treningu: pobierz Jeśli zawodnik wystartuje w niewłaściwej klasie może zostać zdyskwalifikowany nawet po ukończeniu treningu. Uczestnik treningu musi mieć obowiązkowo widoczny numer startowy na swoim motocyklu, w przeciwnym razie zostanie zdyskwalifikowany. W razie rezygnacji z udziału w treningu wpisowe nie zostaje zwrócone Uczestnik, które bierze udział w treningu zobowiązany jest do odebrania swojego pakietu startowego Każdy z uczestników musi posiadać matę ekologiczną pod motocykl (brak maty = DSK) Po przyjeździe na plac treningowy, motocykl powinien być zaprowadzony od razu do parku maszyn Strefa Tankowania jest tylko i wyłącznie w parku maszyn, na macie ekologicznej przy wyłączonym silniku Motocyklami poruszani się tylko po trasie rajdu i parku maszyn. 4. Regulamin placu treningowego Plac treningowy przeznaczony jest tylko i wyłączenie dla motocykli Każdy korzystający z Placu zobowiązany jest do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa takich jak: Jazda na trasie Placu według kierunku używania odpowiednich ochraniaczy, kasku, stroju i butów; zabrania się korzystania z obiektu MK Enduro Gościszewo pod wpływem alkoholu lub innych środków uderzających W miejscach niewidocznych po zeskokach, w razie upadku należy w miarę możliwości szybko usunąć motocykl i/lub dać wyraźne znaki innym nadjeżdżającym o zaistniałym niebezpieczeństwie. Zabrania się jady stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa dla innych użytkowników Toru. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Toru wyłącznie za zgodą i pod nadzorem opiekuna. Przed przystąpieniem do jazdy po Placu użytkownik zobowiązany jest sprawdzić stan nawierzchni Trasy. Wjazd na trasę jest równoznaczny z przyjęciem warunków jakie obowiązują na całym Placu. Wjazd na obiekt MK Enduro Gościszewo jest równoznaczny z oświadczeniem, iż korzystający z Toru bierze na siebie ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody, a tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do MK Enduro Gościszewo Uprasza się o zachowanie czystości, nie niszczenie infrastruktury technicznej oraz nie jeżdżenie po łąkach ,uprawach rolnych i lasach graniczących z terenem Toru. Zakaz pozostawiania śmieci na obiekcie MK Enduro Gościszewo Jazda po Placu NIE ZWALNIA Z MYŚLENIA ! 5. Trening i jego zasady Wkrótce więcej informacji na naszej stronie. 6. Wykluczenie uczestnika Uczestnik może być wykluczony za: wymianę motocykla na inny niż zgłoszony zamianę motocykla z innym uczestnikiem tankowanie przy włączonym silniku oraz tankowanie z pojemnika bez homologacji i bez użycia lejka palenie tytoniu w strefie napraw przez zawodnika lub mechanika jazdę pod prąd jazdę poza wyznaczoną trasą skracanie trasy jazdę po uprawach rolnych jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających ominięcie punktu kontroli przejazdu trening na trasie wylanie oleju lub paliwa na ziemię tankowanie motocykla poza strefą tankowania i po okrążeniu zapoznawczym nieuzasadnione wyprzedzanie (ściganie się) na okrążeniu zapoznawczym brak mat ekologicznych przy tankowaniu i naprawach kara 300zł – nie uiszczenie kary - wykluczenie z imprezy. Uczestnicy zobowiązani są ubezpieczyć się w zakresie NNW oraz OC ,organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

Zdjęcie promocyjne wydarzenia Piknik Enduro 2023

Lista uczestników

opcje uczestnictwa: